OVER ONS

Taalhuis Arnhem is een samenwerkingsverband van gemeente Arnhem, Rozet, Rijn IJssel, Rijnstad en Stichting Pas. Samen werken we aan een integrale aanpak van laaggeletterdheid. Ook de taalscholen in de stad en allerlei organisaties binnen het sociaal domein doen mee in het Taalhuis.

Door samen op te trekken maken we meer impact. Dit doen we bijvoorbeeld door het maken van goede afspraken met elkaar en het monitoren van onze resultaten. Iedereen doet een stukje van wat er moet gebeuren.

In Arnhem hebben tussen de 9%-11% van de inwoners moeite met de basisvaardigheden. Dat gaat om bijna 13.000 inwoners.  Zowel nieuwkomers als autochtone Nederlanders maken deel uit van deze groep.

In een samenleving die steeds meer (digitale) taalvaardigheid verlangt van burgers is laaggeletterdheid niet alleen een persoonlijk maar ook een maatschappelijk probleem.  Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. De meeste mensen kunnen enigszins lezen en schrijven maar onvoldoende en zijn daardoor afhankelijk van hulp uit hun (directe) omgeving.

Arnhemse aanpak laaggeletterdheid

Binnen het Taalhuis Arnhem werken we met veel organisaties samen aan de aanpak van laaggeletterdheid.  Het plan “Een Vaardig Arnhem’ is ons kompas. Het doel van dit plan is om zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen in de maatschappij. Hoe we dat doen zie je in deze korte animatie. Wil je het hele plan lezen? Scroll dan even door naar onder.

TEAM Taalhuis

Binnen het netwerk Taalhuis Arnhem is een Team Taalhuis actief.

Zij hebben overzicht van al het aanbod in de stad en helpen mensen bij het vinden van een goed leertraject. Het team werkt vanuit Rozet-centrum (Kortestraat 16) maar is ook in de wijken te vinden; dicht bij de inwoners.

BEKIJKEN

Taalambassadeurs

Aan het Taalhuis zijn verschillende Taalambassadeurs verbonden.

Zij zijn ervaringsdeskundig en geven goede en heldere voorlichting waar nodig of testen brieven en websites. Ze vertellen je graag waar ze tegen aan lopen en wat mogelijke oplossingen zijn.

BEKIJKEN

BELEID ‘een Vaardig Arnhem’ 

 Lees hier meer over de Arnhemse aanpak van laaggeletterdheid of bekijk het filmpje over de behaalde resultaten.

Taalhuis Arnhem en privacy

Binnen het netwerk Taalhuis Arnhem maken we afspraken over de privacy van deelnemers.

Deze afspraken vind je hier: