Privacyverklaring

Binnen het netwerk Taalhuis Arnhem maken we afspraken over de privacy van deelnemers.
Deze afspraken vind je hier: