Gedragscode en werkinstructie gebruik Match  

Taalhuis Arnhem vraagt alle deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners om akkoord te gaan met deze gedragscode en kennis te nemen van de werkinstructie. Daarmee verklaren we dat we deze kennen en dat we, in het contact met elkaar, niet tegen de gedragscode in zult handelen. 

Gedragscode

 1. We respecteren elkaars leefwijze en dienstverlening. 
 2. We gaan zorgvuldig om met informatie over cursisten en informatie van elkaar. Deze informatie delen we niet met derden buiten Match tenzij dit voor de dienstverlening noodzakelijk is. 
 3. We registreren en delen alleen persoonsgegevens met toestemming van de (beoogde) deelnemer.  
 4. We delen geen bijzondere en/of gevoelige informatie in Match die geen relatie heeft met taalcoaching.
 5. We delen geen persoonlijke inloggegevens met collega’s
 6. Als partner binnen Taalhuis Arnhem conformeren wij ons aan de Privacyverklaring van Taalhuis Arnhem en onze eigen organisatie afspraken.

Werk instructie

 1. (Nieuwe) Gebruikers in Match ontvangen een inlog via de coördinator van Taalhuis Arnhem.
 2. (Nieuwe) Gebruikers ontvangen een werkinstructie en de gedragscode via de eigen coördinator alvorens gebruik te maken van Match.
 3. We wijzigen ons persoonlijke wachtwoord van Match regelmatig
 4. We loggen na gebruik van Match altijd uit.
 5. We filteren standaard elk werkscherm op je eigen coördinator naam
 6. De coördinator of vrijwilliger informeert bij complexe situaties altijd bij de eigen projectleiding naar de beste manier van handelen.
 7. In het geval van een data lek wordt dit direct gemeld bij de betrokken projectleider van de eigen organisatie en bij de coördinator van Taalhuis Arnhem.
 8. Wij bewaren je gegevens in Match niet langer dan nodig is voor onze diensten, behalve als de wet anders voorschrijft.