PROFESSIONALS

Ook organisaties en professionals kunnen terecht bij Taalhuis Arnhem.
Bijvoorbeeld om een training aan te vragen over het herkennen van laaggeletterdheid of hoe je het thema makkelijk ter sprake kunt brengen. Of om te bespreken hoe het signaleren en doorverwijzen opgenomen kan worden in de werkwijze van de eigen organisatie. Ook horen we graag over nieuwe initiatieven en activiteiten waar we elkaar kunnen versterken.

NIVEAUVERHOGING

De aanpak basisvaardigheden/laaggeletterdheid richt zich op het verbeteren van de vaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en werken met de computer. Dat kan heel algemeen zijn en leiden tot niveauverhoging van de persoon in kwestie. Maar dichter bij het dagelijks leven van iemand en gelinkt aan een specifiek levensdomein, kunnen zowel de basisvaardigheden als een dieper liggende vraag worden aangepakt.