WERKGEVERS

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 57% van de mensen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden een baan heeft.

In de schoonmaakbranche, bouw en industriesector is ruim 40% van de werknemers laaggeletterd. Vroeger werd er gezegd dat als je met je handen kon werken, dat lezen en schrijven niet nodig was. In sommige van die beroepen wordt dat nog steeds gedacht, maar op de werkvloer en in de samenleving wordt steeds meer gevraagd als het gaat om lezen, schrijven en digitale vaardigheden.

HELP UW WERKNEMERS MET HUN BASISVAARDIGHEDEN

Een urenbriefje of vakantierooster invullen? En dat nu ook nog doen via intranet of de bedrijfsapp? Er zijn veel werknemers die dit liever uit de weg gaan door bijvoorbeeld een collega te vragen of het thuis op te (laten) lossen.

Laaggeletterde werknemers zijn vaker ziek, hebben meer last van stress en zijn minder productief. Ook is het van invloed op de veiligheid op de werkvloer.

In Arnhem worden vanuit Moedige Dialoog ronde tafelbijeenkomsten georganiseerd met werkgevers, gemeente Arnhem, het netwerk 100% Geletterd, het UWV en de Hogeschool Arnhem Nijmegen om erachter te komen wat werkgevers en werknemers nodig hebben om tot een goede aanpak te komen.

Via het Leerwerkloket, Rozet en ROC Rijn IJssel kunnen werkgevers in gesprek gaan over manieren om hun werknemers te helpen hun basisvaardigheden te verbeteren. Hierover volgt nog meer informatie. Nu al meer informatie? Mail dan naar info@taalhuisarnhem.nl

De cijfers komen uit onderzoeken van St. Lezen & Schrijven