TAALHUIS ARNHEM

We willen dat elke inwoner zichzelf kan redden en mee kan doen. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Taalhuis Arnhem is de plek in Arnhem waar inwoners, vrijwilligers en professionals terecht kunnen voor vragen over en hulp bij de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer.

In Arnhem heeft een groep van ongeveer 8% moeite met deze onmisbare basisvaardigheden. Dat gaat om bijna 13.000 inwoners. Meer dan de helft heeft Nederlands als moedertaal.

Dit wordt ook wel ‘laaggeletterdheid’ genoemd. Laaggeletterd zijn betekent niet dat iemand analfabeet is. Het houdt in dat hij of zij moeite heeft op een bepaald niveau te lezen, schrijven, rekenen of met digitale vaardigheden. Dit kan in het dagelijks leven lastig zijn om dingen te doen of verder te komen.

Arnhemse aanpak laaggeletterdheid

Rozet, Rijnstad, Rijn IJssel, St. PAS en Gemeente Arnhem zetten zich met andere organisaties in om de inwoners van Arnhem te helpen vaardiger te worden.

TEAM TAALHUIS

Taalhuis Arnhem bevindt zich in Rozet in het centrum van Arnhem (Kortestraat 16).
Maar het Taalhuis team is ook in de wijken te vinden; dicht bij de inwoners.

Kim Keijsers

Kim Keijsers
coördinator

Jolanda Sinnema
adviseur

Esther Briene

Esther Briene
adviseur

Ingrid Sieltjes

Ingrid Sieljes
adviseur

Tatyana Khingeeva
Consulent

Rosana Alba

Rosana Alba
Consulent

Noortje Verhoeven

Noortje Verhoeven
adviseur